EN | NL

Tips voor het kopen en bezitten van onroerend goed in Griekenland

View on Marathonisi
View on Marathonisi
Onroerend goed bezitten in Griekenland is eigenlijk nogal ongecompliceerd. Iedereen, ongeacht zijn of haar nationaliteit, kan grond en huizen bezitten en alle eigenaren in Griekenland hebben dezelfde rechten en plichten.

Land kopen en een huis bouwen is wat ingewikkelder. Wij adviseren u daarom een lokale architect in de hand te nemen die bekend is met de procedures en die u in dit proces kan begeleiden. Desgewenst kunnen wij u introduceren aan verschillende mensen die dit tegen een redelijke vergoeding voor u kunnen doen. Zij kunnen u ook begeleiden bij de bouw van een huis, waaronder de dagelijkse supervisie.

De procedure in het kort
Allereerst dient u een advocaat, een notaris, een landmeter en een accountant aan te stellen; een belastingregistratienummer (AFM) aan te vragen en een Griekse bankrekening te openen.

Het feitelijke koopproces bestaat uit het tekenen van een voorlopig koopcontract waarin de koopvoorwaarden en het betalingsschema worden beschreven, het doen van een aanbetaling van 10% van de koopsom om zeker te stellen dat het perceel aan de markt is onttrokken en later, als al het papierwerk is afgerond (gewoonlijk 6-8 weken) het tekenen van het definitieve contract. Op dat moment dienen ook alle honoraria en belastingen betaald te worden.

De bijkomende kosten, inclusief deze honoraria en belastingen, bedragen ongeveer 10% van de koopsom.
View on Marathonisi

uitzicht over the Ionische Zee